adminloginhome iconKlik om in te loggen op het intranetLinkedInengelsevlag

Nederland natuurlijk veilig

De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers bestaat uit 8 natuurorganisaties. Wij realiseren klimaatbuffers om Nederland veiliger en mooier te maken. Klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Hierdoor groeien ze mee met klimaatverandering en verbeteren ze de leefbaarheid van Nederland. Het programma Natuurlijke Klimaatbuffers, mede gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is medio 2014 afgerond. Maar wij blijven ons inzetten om water en natuur mee te koppelen in toekomstige waterbeheers- en waterveiligheidsplannen. Vanaf 2017 doen we dat ook in het kader van het LIFE IP Deltanatuur programma.

Klimaatbuffers in Nederland

klimaatbuffers in Nederland

Steunbetuigingen

Elco Brinkman, Bouwend Nederland
"Ook de bouw werkt bij gebiedsgerichte ontwikkelingen mee aan bescherming van Nederland tegen de gevolgen van klimaatveranderingen. Het creëren van natuurlijke klimaatbuffers kan in belangrijke mate bijdragen om het tij te keren."


Pier Vellinga, Kennis voor Klimaat
"Klimaatbuffers zijn de kreukelzones van de toekomst, voor veiligheid en ecologie. Daar waar water en land elkaar ontmoeten is de natuur op haar rijkst. Juist daar kiezen we tot nu toe voor scherpe randen en veel beton. Dat kan en moet anders. Groene dijken met kwelders ervoor die meegroeien met de zee zijn mooier en veiliger en vragen minder onderhoud. Wel vragen ze enige ruimte. Maar die ruimte die is er, wanneer we ook de ‘dijk’ zien als waardevolle natuur."


Boudwijn Poelmann, Nationale Postcode Loterij
"De Nationale Postcode Loterij heeft het initiatief voor natuurlijke klimaatbuffers van begin af aan ondersteund, omdat wij de grote meerwaarde ervan onderschrijven. Immers, natuurlijke klimaatbuffers maken ons land veiliger EN mooier. Ook zien wij met genoegen dat beneficiënten van de loterij nu daadwerkelijk samenwerken via de HIER-campagne. De volgende uitdaging is dat de samenwerking met andere grote spelers wordt uitgebouwd: in de waterbouw, de projectontwikkeling en de grondstoffen- en de waterwinning."

© Klimaatbuffers 2016
gemaakt door Communicatiebureau de Lynx, Wageningen