adminloginhome iconKlik om in te loggen op het intranetLinkedInengelsevlag

Klimaatbuffers in Nederland

klimaatbuffers in Nederland

Openingsspeech Teo Wams - De kunst van het meekoppelen

28 mei-2014, varend van Nijmegen tot Ooijpolder

Beste mensen, ik wil u allen graag van harte welkom heten op deze feestelijke afsluiting van wat we het Programma Natuurlijke Klimaatbuffers zijn gaan noemen. We hebben zojuist de trossen los gegooid voor een interessante en naar wij denken ook leuke en inspirerende dag waarin we het fenomeen klimaatbuffers van zeer verschillende kanten zullen belichten. Fijn dat u er allemaal bent.....

Voor wie mij niet kent; ik ben Teo Wams, directeur Natuurbeheer bij de Vereniging Natuurmonumenten. Met veel genoegen heb ik als voorzitter van het opdrachtgevers overleg, zeg maar het directeurenoverleg van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, zeven jaar lang sturing gegeven aan een bijzonder programma. Al in 2006 vroeg de coalitie natuurlijke klimaatbuffers, een samenwerkingsverband van inmiddels 8 natuurorganisaties, nadrukkelijk aandacht voor de benutting van natuur bij het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. In eerste instantie werd dat mogelijk gemaakt door de Adessium Foundation die, met een zeer vooruitziende blik, heil zag in de toepassing van natuurlijke oplossingen voor waterveiligheidsvraagstukken. Adessium hielp ons op weg. Met steun van de Postcodeloterij via de HIER-campagne werd vervolgens een uitvoeringsplan opgesteld, in feite een richtsnoer hoe diverse Nederlandse natuursoorten te benutten zijn als klimaatbuffer. Tijdens de verkiezingscampagne van 2006 werd aan de lijsttrekkers van de grote politieke partijen gevraagd om daar werk van te maken! Zorg dat we in Nederland kunnen gaan experimenteren met adaptatie-strategieƫn in de natuur!

Dat gebeurde! Het ministerie van VROM en later het Ministerie van I&M pakten de handschoen op. Op 20 plaatsen in Nederland werden gebiedsprocessen gestart van uiteenlopend pluimage. Dat werden de plekken waar we onze ervaring met uiteenlopende klimaatbuffervormen gingen opdoen. Voor elk wat wils, en met betrokkenheid van alle coalitiepartners. Soms wel zes jaar lang projectwerk, met verbluffende resultaten in zowel water vraagstukken als ecologische ontwikkeling. Bovendien werden er strategische projecten uit-ontwikkeld, projecten die niet zozeer een gebied ontwikkelden, maar zich toelegden op meer procesmatige vragen. In alle gevallen werd er zo goed als mogelijk kennis verzameld over toepassingsvormen en effecten van klimaatbuffers (waaronder ook de financiƫle inbedding en de cofinanciering van de projecten. Kennis die we inmiddels netjes hebben gebundeld en die u op papier, maar liever nog via Internet, zomaar kunt ophalen.
Over de wapenfeiten van de bijna dertig projecten werd gecommuniceerd, nou en of er gecommuniceerd werd. Bedrijven, overheden, pers, studenten, vakbladen, experts, waar het maar even mogelijk was betrokken we doelgroepen bij de bevindingen die we deden. Dat alles in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers. Frans Vlieg en later David van Zelm van Eldik, onze opdrachtgevers van het Ministerie van I&M de laatste jaren zaten er net als ons volop in. Er ontwikkelde zich een bijzondere samenwerking waarbij menig klimaatbuffer ook gezamenlijk werd bezocht, soms in bijzondere settings! Dat alles gebeurde in een periode waarin langzaamaan ook het Deltaprogramma, u welbekend, op stoom kwam.

Zowel binnen als buiten het deltaprogramma hebben we de afgelopen jaren getracht het belang van natuurlijke oplossingen te bepleiten. Zeker als je waterveiligheid en zoetwatervraagstukken koppelt aan andere belangen zoals recreatie, natuurontwikkeling, economie en landbouw, ontstaan er volop kansen, zo toonden wij aan. Met succes mag je zeggen, want klimaatbuffers zijn inmiddels breeduit gedeeld gedachtegoed. Tegelijkertijd denken we dat er meer mogelijk is. We maken ons er eerlijk gezegd nog best een beetje zorgen over of we in Nederland niet een belangrijk deel van de gouden eieren vergeten uit te broeden. We denken dat daar meer stimulering wenselijk is, maar daarover vandaag meer.

En wat te denken van de kansen die onze expertise biedt in het buitenland? Twee weken terug nog wees minister Schultz in Nieuwsuur op de kennisvoorsprong die we in Nederland hebben als het gaat om Waterveiligheid. Natuurlijke oplossingen zoals Ruimte voor de rivier en het toepassen van klimaatbuffers maken daar een belangrijk onderdeel van uit! Dat geeft ons dus een exportpositie, en het is inmiddels de intentie van vele Europese landen zoals Engeland en Duitsland, maar ook Europees beleid om met dit type oplossingen te gaan werken. De Europese commissie kijkt met grote belangstelling naar wat er op dit punt in Nederland gebeurt. Dat is natuurlijk ook het bedrijfsleven niet ontgaan; Het consortium Ecoshape benadrukt waar men maar kan het nut en de noodzaak van building with Nature.
Terug naar deze feestelijke dag. We hebben ervoor gekozen om u vandaag uit te nodigen voor een rondvaart die via de Waal en het Pannerdensch Kanaal zal leiden naar onze klimaatbuffer in de IJsselpoort. Het leek ons leuk om u als afsluiting van het meerjarige Programma Natuurlijke Klimaatbuffers een dag mee op touw te nemen in het gebied dat ontegenzeggelijk de grootste dichtheid aan klimaatbuffers kent van Nederland. Dankzij de gebiedsontwikkeling van de Gelderse Poort, het programma Ruimte voor de Rivier en zeker ook onze inspanningen bevat in dit stukje Nederland een aaneenschakeling van natuurlijke oplossingen om Waterveiligheid te vergroten. Kijken we naar onze eigen klimaatbuffers dan ligt vlak achter ons de klimaatbuffer Beuningen, daarvoor varen we de verkeerde kant op, maar die stond dan ook vorige week al ruimschoots in de belangstelling met Waalweelde! Recht voor ons liggen van onze coalitie de strategische projecten Internationale Rijncorridor, en het project Rijnstrangen waarover u zo ook kort iets wordt verteld. Maar, zoals u weet, ons reisdoel is de klimaatbuffer IJsselpoort. Daar vertellen we u intensief de ins en outs van!

We hebben zoveel met u te delen dat het helaas niet zo gaat zijn dat we de potenties van het hele gebied met eigen ogen kunnen aanschouwen, daarvoor zijn we te druk. Wellicht moet u later zelf nog eens een rondvaart boeken door het gebied smiley. Van ons krijgt u vandaag een uitgebreid programma voorgeschoteld. Van film en kunstzinnigheid, van een gebiedsexcursie vanaf het water. Van onderzoek naar het effect van klimaatbuffers, van gesprekken met onze projectleiders, tot het belichten van de mogelijke toekomst van klimaatbuffers. Laat het over u heenkomen en neem vooral actief deel aan de verschillende programmaonderdelen. Een laatste feestelijke confrontatie met het klimaatbuffer-gedachtegoed dat de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers ontwikkelde. Met veel dank aan het ministerie van I&M !.

 

Download de pdf

© Klimaatbuffers 2016
gemaakt door Communicatiebureau de Lynx, Wageningen