adminloginhome iconKlik om in te loggen op het intranetLinkedInengelsevlag

Nederland natuurlijk veilig

De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers bestaat uit 8 natuurorganisaties. Wij realiseren klimaatbuffers om Nederland veiliger en mooier te maken. Klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Hierdoor groeien ze mee met klimaatverandering en verbeteren ze de leefbaarheid van Nederland. Het programma Natuurlijke Klimaatbuffers, mede gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is medio 2014 afgerond. Maar wij blijven ons inzetten om water en natuur mee te koppelen in toekomstige waterbeheers- en waterveiligheidsplannen. Vanaf 2017 doen we dat ook in het kader van het LIFE IP Deltanatuur programma.

Klimaatbuffers in Nederland

klimaatbuffers in Nederland

Samenwerken

Samen sterk

De uitdagingen waar Nederland voor staat als gevolg van klimaatverandering zijn enorm. Het gaat om onze veiligheid, economie en leefklimaat, maar ook om de natuur. Acht natuurbeschermingsorganisaties zijn als coalitie die uitdaging aangegaan. De coalitie opereert nu als partner van LIFE IP programma Deltanatuur met de actie Nature Based Solutions.

Snelle actie nodig

Over de oorzaken van de klimaatverandering is nog niet alles bekend. Bijna niemand twijfelt echter nog aan de noodzaak van ingrijpende maatregelen. De hoogste tijd dus om Nederland klimaatbestendiger te maken. Dat biedt uitstekende kansen om Nederland tegelijkertijd ook aantrekkelijker te maken. De projecten die op deze website worden gepresenteerd functioneren als aanjagers van dit proces.

Doe mee!

Uit de gepresenteerde projecten blijkt dat vaak wordt samengewerkt met waterschappen, gemeenten, provincies en soms ook met bedrijven. Maar de uitdagingen zijn enorm en de urgentie is zo groot dat het belangrijk is die samenwerking uit te breiden. Bestaande en nieuwe partners worden daarom uitgenodigd de handschoen op te pakken en zelf ook met initiatieven te komen. In de private sector liggen veel kansen om op het gebied van waterwinning, watervoorziening, grondstoffenwinning, woningbouw, recreatie en toerisme te werken aan win-win projecten. Maar ook op het gebied van innovaties in de waterbouw en architectuur liggen enorme kansen.

© Klimaatbuffers 2016
gemaakt door Communicatiebureau de Lynx, Wageningen