adminloginhome iconKlik om in te loggen op het intranetLinkedInengelsevlag

Noordwaard

Een sprekend voorbeeld van een natuurlijke kering, die goedkoper is dan een gangbare dijkverzwaring, is het golfremmend griend Noordwaard. Vooral in het benedenrivierengebied, waar bij hoogwater juist veel breed open water ontstaat, waarin zich veel golfslag kan ontwikkelen, heeft dijkverhoging relatief minder effect dan golfremming.

Natuurlijke golfremming door bomen

In het rivierengebied liggen verschillende kansen voor de ontwikkeling van natuurlijke keringen. Afhankelijk van de situatie kunnen deze kostenbesparingen leveren en een meerwaarde vormen voor natuur en recreatie. Denk aan voorland voor dijken zoals gorzen in de Delta, of de aanleg van wilgenbossen zoals grienden, met de bedoeling de golfoploop tegen de dijken te reduceren. Een golfremmend griend kan vooral in het benedenrivierengebied perspectief bieden, waar bij maatgevende afvoer sprake is van groot open water en derhalve bij wind vaak een flinke golfslag.

Dijkverhoging versus golfremming

Fort Steurgat vormt onderdeel van het Ruimte voor de Rivier project Noordwaard. Bij hoogwater is voor dit fort zo'n 7 km open water gelegen. Er moet daarom op deze plaats rekening worden gehouden met flinke golven, reden waarom bij een gangbare versterking van de dijk de kruin flink omhoog moet en de dijk verbreed moet worden. Dit gaat ten koste van cultuurhistorische waarden en ook zichtlijnen. Een alternatief is de aanleg van een golfremmend griend voor de dijk, waarmee de vereiste kruinhoogte met een halve meter kan worden verlaagd. Het is voor deze plaats een kosteneffectieve oplossing waarin bovendien de aanwezige ruimtelijke kwaliteit wordt behouden.

© Klimaatbuffers 2016
gemaakt door Communicatiebureau de Lynx, Wageningen