adminloginhome iconKlik om in te loggen op het intranetLinkedInengelsevlag

Nederland natuurlijk veilig

De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers bestaat uit 8 natuurorganisaties. Wij realiseren klimaatbuffers om Nederland veiliger en mooier te maken. Klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Hierdoor groeien ze mee met klimaatverandering en verbeteren ze de leefbaarheid van Nederland. Het programma Natuurlijke Klimaatbuffers, mede gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is medio 2014 afgerond. Maar wij blijven ons inzetten om water en natuur mee te koppelen in toekomstige waterbeheers- en waterveiligheidsplannen. Vanaf 2017doen we dat ook in het kader van het LIFE IP Deltanatuur programma.

Klimaatbuffers in Nederland

klimaatbuffers in Nederland

NIEUWS

Samenwerking Klimaatbuffers bekrachtigd op Deltacongres

9-11-2017  Op het 8e Nationaal Deltacongres in Leeuwarden, 2 november, was de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers prominent aanwezig. Met een stand, optreden in een film en een presentatie over de doorstart van het gezamenlijke klimaatbufferprogramma werden de 1600 deelnemers aan het Deltacongres geïnformeerd over onze voornemens om Nederland nóg mooier, en tegelijkertijd waterveilig en klimaatbestendig te maken. Bekijk de sfeerimpressie.

LIFE IP Deltanatuur

Met nog eens tientallen andere partners uit de wereld van rijk, provincies, waterschappen, bedrijfsleven en NGO's werd ook het LIFE Integrated Programme Deltanatuur gepresenteerd. De samenwerking aan klimaatbuffers wordt daaruit gedeeltelijk gefinancierd. Deltacommissaris Wim Kuijken stelde Nico Altena (voorzitter van de klimaatbuffercoalitie) voor om komend voorjaar te worden bijgepraat over het werk van de coalitie.

lifenatura2000

LIFE, ondersteunt mede met steun van EZ via het programma LIFE IP Deltanatuur, diverse initiatieven op het gebied van klimaatbuffers, grote wateren en bouwen met natuur. Een heel forse bijdrage vanuit LIFE IP gaat naar de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (die daardoor een doorstart kan maken) met geld voor een programmabureau, communicatie, lobby en oriënterende studies voor de opstart van nieuwe klimaatbuffers. Onze ervaringen zullen worden gedeeld met andere partners in LIFE IP Deltanatuur, om andere te stimuleren, maar ook bij de overheid in beeld te brengen waar het beleid steken laat vallen als het gaat om synergie tussen water-, klimaat- en natuurbeleid.

Op het Deltacongres tekenden alle 28 partners van LIFE IP Deltanatuur een symbolische samenwerkingsverklaring.

Handtekeningen geplaatst door partners ter bekrachtiging LIFE IP Deltanatuur

Klimaatbuffers

Als beste illustratie van de synergie tussen LIFE IP en het Deltaprogramma, dat is gericht op de aanpassing van de Nederlandse waterhuishouding aan het veranderende klimaat, was Paul Vertegaal gevraagd om in een break-out sessie op het Deltaprogramma het werk van de klimaatbuffercoalitie te presenteren. Hij informeerde de ca. 80 geïnteresseerde deelnemers over de plannen voor een programma klimaatbuffers 2.0. In de discussie werd ingegaan over de vraag hoe deze benadering "van pilot tot mainstream" kan komen. Bekijk de presentatie van Paul Vertegaal.

 

Robuuste beekdalen: ideale klimaatbuffers

1-11 -2017 Zodra er wateroverlast is, laait de discussie weer op over de aanpak daarvan. Vaak wordt gekozen om het water zo snel mogelijk af te voeren. Praktisch voor op korte termijn waar de regen valt maar meer benedenstrooms worden dan de problemen juist groter (afwenteling). Ook voor droge periodes veroorzaakt deze aanpak problemen. Een lange termijnoplossing voor een groter gebied bieden robuuste beekdalen. Eenmaal goed ingericht, zijn het zeer geschikte klimaatbuffers in natte én droge perioden, waarvan ook de natuur profiteert.

Klimaatbestendig watersysteem
Door klimaatverandering wordt het neerslagpatroon steeds grilliger, zo bleek in de zomer van 2016 weer eens. In juni vielen er in Noord-Brabant hagelstenen zo groot als sinaasappels en zorgden heftige buien voor ondergelopen straten en landbouwgebieden. Alleen al in de regio Oost-Brabant/Noord Limburg bedroeg de schade 650 miljoen euro.

Lees meer op de website van Natuurmonumenten>

Herstel natuur in delta helpt Nederland beschermen tegen stijgende zeespiegel'

30-10-2017 Nederland heeft een unieke kans om de verloren deltanatuur in Zeeland en Zuid-Holland terug te brengen en tegelijkertijd het landschap te beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Door natuur en water de ruimte te geven ontstaat een groene kustverdediging als alternatief voor hogere dijken, dammen en meer stortsteen. Een open verbinding tussen zee en rivier en herstel van zandplaten, kwelders en schelpdierbanken geeft ook trekvogels en -vissen een toekomst in de Nederlandse delta.

Dat staat in het Living Planet Report 'Zoute en Zilte Natuur in Nederland'. Het rapport is een samenwerking van het Wereld Natuur Fonds (WNF) met de soortenorganisaties, Sovon en Naturalis Biodiversity Center. Het tweede rapport over trends in dierpopulaties in Nederland concentreert zich dit keer op de Zuidwestelijke Delta, Waddenzee, Noordzee, kustzone en de duinen. Niet eerder werden voor deze gebieden zoveel data van onderzoeksinstellingen en de soortenorganisaties over diersoorten samengebracht en geanalyseerd.

Lees meer op de website van Wereldnatuurfonds>

 

Klik hier om meer berichten in ons nieuwsarchief te lezen.

 
© Klimaatbuffers 2016
gemaakt door Communicatiebureau de Lynx, Wageningen