adminloginhome iconKlik om in te loggen op het intranetLinkedInengelsevlag

Nederland natuurlijk veilig

De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers bestaat uit 8 natuurorganisaties. Wij realiseren klimaatbuffers om Nederland veiliger en mooier te maken. Klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Hierdoor groeien ze mee met klimaatverandering en verbeteren ze de leefbaarheid van Nederland. Het programma Natuurlijke Klimaatbuffers, mede gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is medio 2014 afgerond. Maar wij blijven ons inzetten om water en natuur mee te koppelen in toekomstige waterbeheers- en waterveiligheidsplannen. Vanaf 2017 doen we dat ook in het kader van het LIFE IP Deltanatuur programma.

Klimaatbuffers in Nederland

klimaatbuffers in Nederland

Vele voordelen 

factsheetNKB

Wonen aan het water

Natuurlijke klimaatbuffers zorgen voor meer veiligheid en een betere watervoorziening. Bovendien kunnen ze steden en dorpen verbinden met mooie waterrijke landschappen. Zo ontstaan - met behoud van ons cultuurhistorisch erfgoed - nieuwe vormen van woningbouw, recreatie, waterzuivering en waterproductie.

Droge voeten

Natuurlijke klimaatbuffers vangen water op en houden - zolang nodig - het water vast. In natte periodes verlaagt dit de pieken op rivieren, boezemstelsels en beken. Ook de kust wordt er veiliger door. In drogere perioden blijft meer water van goede kwaliteit beschikbaar voor landbouw, natuur en stedelijke gebieden. Extra veiligheid ontstaat wanneer de bodem weer aanslibt. Een sprekend voorbeeld is het Verdronken land van Saeftinghe in de Westerschelde. Dit rond 1570 opgegeven buitendijkse gebied is inmiddels als gevolg van opslibbing het hoogst gelegen gebied in Zeeland.

Beter leefklimaat

Een groene wijk met veel oppervlaktewater kan in hete zomers tot 6 graden koeler zijn dan een wijk zonder groen. Vooral voor ouderen scheelt dit enorm. Ook de fijnstofgehaltes zijn in groene wijken aanmerkelijk lager. Bovendien leidt klimaatbuffering in en bij de stad tot verminderde algenbloei en botulisme.

Economie en innovatie

Veiligheid en voldoende schoon water zijn belangrijk voor de economie. Maar net zo belangrijk is de kennis die met klimaatbuffers wordt opgedaan. Nederland is mondiaal toonaangevend op het gebied van waterbouw én natuurontwikkeling. De juiste balans creëren tussen ruimte voor natuurlijke processen en waterbouwtechniek is in een groot deel van de wereld een uitdaging en kan een steeds belangrijker ‘exportproduct’ worden. Vooral bij meekoppeling van andere functies ligt er ook nog eens een architectonische opgave. Met een dergelijke ‘Dutch Approach’ kan Nederland zich internationaal nog verder onderscheiden.

© Klimaatbuffers 2016
gemaakt door Communicatiebureau de Lynx, Wageningen