adminloginhome iconKlik om in te loggen op het intranetLinkedInengelsevlag

Klimaatbuffers in Nederland

klimaatbuffers in Nederland

Zuidwest-Ameland

Natuurkrachten aan de slag

Klimaatbuffer Zuidwest-Ameland heeft als doel om de rol van het voorland voor de waddendijk, dat bestaat uit de Vrijheidsplaat, Westerkwelder en kwelder Fugelpolle, te versterken. De klimaatbuffer levert daarmee een bijdrage aan de versterking van de waterkering, waarbij tevens natuurwaarden van het Waddengebied worden versterkt en de recreatie wordt bevorderd. In de Schetsschuit Zuidwest-Ameland, die de Waddenvereniging in april 2009 organiseerde met veel verschillende personen van verschillende instanties en vanuit de lokale bevolking, is gewerkt aan mogelijkheden van inrichting van dit gebied als natuurlijke klimaatbuffer. Hiermee zijn we het ontstaan van een acuut probleem bij de waddendijk voor en dat is in het belang van allen. De uitdaging hierbij is om de aanwezige natuurkrachten, fysisch en ecologisch, zo te benutten dat deze het werk doen.

Het bredere perspectief

Deze aanpak sluit nauw aan bij de bedoelingen binnen het Deltaprogramma Wadden (en zou een casus kunnen zijn), bij de visie van het natuurherstelprogramma Naar een Rijke Waddenzee (voormalig LNV) en bij het beleid van de Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân om meer inzicht te krijgen in de rol van kwelders bij de veiligheid en de mogelijkheden voor ontwikkeling.

Innovatief karakter

Aan deze maatregelen wordt een onderzoeks- en informatieproject gekoppeld. Het gaat namelijk om een uitvoeringsgericht experiment. De klimaatbuffer voor Zuidwest-Ameland is mogelijk een antwoord op de bedreigingen die voortkomen uit de natuurlijke morfodynamiek, de (mogelijke versnelde) stijging van zeespiegel en veranderingen in het (storm)klimaat voor de waterkering, de natuurwaarden en de recreatieve waarden. Hoe dat antwoord, of die antwoorden, er precies uit moet komen te zien hangt af van de lokale fysische en biotische randvoorwaarden, van de juridische en beleidsmatige haalbaarheid en van het maatschappelijke draagvlak en de acceptatie.

Contact:
Gertjan Elzinga
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

© Klimaatbuffers 2016
gemaakt door Communicatiebureau de Lynx, Wageningen