adminloginhome iconKlik om in te loggen op het intranetLinkedInengelsevlag

Weerterbos

Betrokken partijen

ARK Natuurontwikkeling, waterschap Peel en Maasvallei, provincie Limburg en Limburgs Landschap

Omschrijving project

Deze klimaatbuffer-in-uitvoering vergroot het vermogen van het Weerterbos om water vast te houden. Door de grote watervasthoudende capaciteit van het Weerterbos draagt de klimaatbuffer sterk bij aan het voorkomen van hoogwateroverlast in Den Bosch en Eindhoven. Natuur en recreant profiteren van de nieuwe inrichting.
Het project beslaat ongeveer 800 hectare en is reeds in uitvoering.

Natuurlijke spons

Het bestaande productiebos wordt omgevormd tot een meer natuurlijk bos. Door ontwateringsloten te verondiepen en af te dammen kunnen de doorstroommoerassen zich herstellen. Deze ‘natuurlijke sponsen’ houden water vast tijdens zware regenbuien, om het tijdens droge perioden langzaam weg te laten stromen. Dit voorkomt overlast in natte perioden en verdroging in droge tijden. Een natuurlijke klimaatbuffer die twee kanten op werkt!
Door te streven naar zo min mogelijk menselijk ingrijpen en een zo natuurlijk mogelijke grondwaterhuishouding, ontstaat een robuust en dynamisch systeem, dat kan meebewegen met de klimaatdynamiek.

Edelherten

Het Weerterbos vormt een ontbrekende schakel tussen de Vlaamse en Nederlandse Kempen. De afwisseling van droge en natte gebieden zal voor steeds meer soorten aantrekkelijk zijn. Centraal in het Weerterbos is in 2005 een gebied afgebakend waarin een populatie van ongeveer twintig edelherten is uitgezet.
In aansluiting op de Ecologische Hoofdstructuur (NL) en het Vlaams Ecologisch Netwerk, zal het bos deel gaan uitmaken van een grensoverschrijdend natuurgebied Kempenbroek, met een totaal oppervlak van 22.000 hectare. Doordat het aantal planten en dieren toeneemt, valt er voor de bezoeker steeds meer te zien.

Uitvoerbaarheid

Het project is sinds 2007 in uitvoering. Afronding is gepland in 2012.

Meer informatie over klimaatbuffer Weerterbos vindt u op www.ark.eu.

In het rapport ‘Weerterbos, Waterbos. Vernatting van het Weerterbos - Een scenario voor waterberging en natuurontwikkeling’ van Ecobus (2005, in opdracht van ARK) is meer informatie over dit project te vinden.

Op 5 oktober 2012 was er een veldwerkplaats.
Klik hier voor het verslag.

© Klimaatbuffers 2016
gemaakt door Communicatiebureau de Lynx, Wageningen