adminloginhome iconKlik om in te loggen op het intranetLinkedInengelsevlag

Punt van Voorne

Betrokken partijen

Natuurmonumenten, Waterschap Hollandse Delta, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Natuurmonumenten

Omschrijving project

Door (kunstmatige) versterking van het natuurlijke zandtransport wordt de duinzone op de Punt van Voorne beter bestand tegen zeespiegelstijging. Het is belangrijk om ervaring op te doen met deze innovatieve aanpak, omdat die naar verwachting op veel andere plekken langs de Nederlandse kust toepasbaar zal zijn.
Het project omvat 200 hectare en loopt.

Meer duinen en strand

Door de puntige vorm is de zandafslag bij de Punt van Voorne bijzonder groot. Daarom wordt op het strand tussen de Punt van Voorne en Rockanje een grote hoeveelheid zand opgespoten. Het strand komt uiteindelijk één meter hoger te liggen. Verder wordt voor de kwetsbare punt een 130 meter brede extra duinenrij aangelegd. Deze zal door natuurlijke processen in de loop der tijd langzaam afkalven.
De onnatuurlijke duindoornvegetaties uit de zeereep zullen worden verwijderd, evenals de slibhoudende zandige ondergrond in de huidige duinen. Hierdoor komt er meer zandtransport tussen ondiepe zee, strand, zeereep en de achterliggende duinen.

Spannende zeewering

Door een grotere en bredere strand- en duinzone, en het herstel van oude paden, worden de mogelijkheden voor recreatieve ontsluiting en gebruik vergroot. Met het dynamische en natuurlijke karakter van de zeewering en de dieren en planten die dit aantrekt, zal het gebied rijker aan soorten worden en spannender voor natuurliefhebbers.

Uitvoerbaarheid

De strandzone en duinreep zijn in eigendom van Waterschap Hollandse Delta en Natuurmonumenten. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Ministerie van VROM, Waterschap Hollandse Delta en Natuurmonumenten. Het publiek is over het algemeen zeer positief over de plannen, met name vanwege de toegenomen recreatiemogelijkheden.

Meer informatie

In de ‘Startnotitie m.e.r. - Planstudie kust van Voorne’ van Witteveen+Bos en in de folder ‘Kust van Voorne - Een bredere zeewering’, is meer informatie over dit project te vinden.

© Klimaatbuffers 2016
gemaakt door Communicatiebureau de Lynx, Wageningen