adminloginhome iconKlik om in te loggen op het intranetLinkedInengelsevlag

Gebiedsontwikkeling Perkpolder

Betrokken partijen

Gemeente Hulst, Provincie Zeeland, projectontwikkelaars AM en Bouwfonds, Rijkswaterstaat, waterschap Zeeuws-Vlaanderen, Dienst Landelijk Gebied, Domeinen, Staatsbosbeheer

Omschrijving project

Op de plek van de voormalige veerhaven Perkpolder en omgeving (gemeente Hulst) komt een nieuw gebied waar wonen, recreatie en natuur prachtig worden gecombineerd. De gebiedsontwikkeling zal de sociaal-economische situatie verbeteren en ruimte geven aan een nieuw buitendijks natuurgebied. In het project worden diverse innovatieve vormen van waterkeren ontwikkeld en gedemonstreerd.
Het totale plangebied beslaat bijna 500 hectare, waarvan een aantal onderdelen kan worden gerealiseerd in 2-5 jaar.

Nieuwe dijken

Er komt een nieuw buitendijks natuurgebied (ontpoldering) van circa 75 hectare, een megaterp met woningen en een hotel (15 hectare), een polder met "deeltijdwoningen", een golfbaan en natuur (100 hectare). De woningen in deze polder worden verhoogd aangelegd.

Het project vormt een etalage van klimaatadaptaties. Het land wordt duurzaam beschermd tegen overstromingen, terwijl de regio sociaal-economisch direct profijt heeft. Het gebied dat wordt ontpolderd groeit door de dagelijkse aanvoer van slib van nature mee met de zeespiegel. Begroeiing en vogels maken het tot een aantrekkelijk gebied. Het voormalige veerplein, dat al hoger ligt dan de polder, wordt nog verder verhoogd tot een megaterp. Op deze terp op dijkhoogte komt een nieuw dorpje met wijds uitzicht over de Westerschelde.
De terpwoningen en het waterrijke landschap in de Westelijke Perkpolder (100 ha) staan op lange termijn de mogelijkheid van een waterkeringszone niet in de weg. Normaliter worden zeedijken zonodig verhoogd en verbreed. Bij een waterkeringszone echter wordt de dijk op de kruin en aan de binnenzijde erosiebestendig gemaakt. Overslaand water bij superstorm zal de veiligheid zo niet in gevaar brengen.

Uitvoerbaarheid

Het project wordt gefinancierd door overheden en door private partijen. De gronden in het gebied zijn grotendeels eigendom van Domeinen. Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld. Zowel tussen de overheden als met de private partijen zijn overeenkomsten getekend over de ontwikkeling van het gebied.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden in de brochure ComCoast Project Perkpolder, en op de volgende websites: www.comcoast.org en www.perkpolder.nl

© Klimaatbuffers 2016
gemaakt door Communicatiebureau de Lynx, Wageningen