adminloginhome iconKlik om in te loggen op het intranetLinkedInengelsevlag

Nederland natuurlijk veilig

De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers bestaat uit 8 natuurorganisaties. Wij realiseren klimaatbuffers om Nederland veiliger en mooier te maken. Klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Hierdoor groeien ze mee met klimaatverandering en verbeteren ze de leefbaarheid van Nederland. Het programma Natuurlijke Klimaatbuffers, mede gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is medio 2014 afgerond. Maar wij blijven ons inzetten om water en natuur mee te koppelen in toekomstige waterbeheers- en waterveiligheidsplannen. Vanaf 2017 doen we dat ook in het kader van het LIFE IP Deltanatuur programma.

Klimaatbuffers in Nederland

klimaatbuffers in Nederland

Deltaprogramma

Op voorspraak van Deltacommissaris Wim Kuijken heeft de coalitie in de zomer van 2012 gesproken met de zes gebiedsgerichte deelprogramma's van het Deltaprogramma, alsmede het deelprogramma Zoetwater. 
Daar werd ons gevraagd om de deelprogramma's te voeden met informatie over de toepasbaarheid van klimaatbuffers bij waterveiligheid. Met onderstaande brieven biedt de coalitie aan om de kennis te delen en in het vervolgproces van het deelprogramma gesprekspartner, innovatienetwerk, mede communicator en mede ontwikkelaar te zijn. 
We hopen het enthousiasme voor en kennis over klimaatbuffers verder te vergroten en praten graag verder over de vervolgstappen binnen de verschillende deelprogramma's.

Deze pagina wordt nog geactualiseerd. Meer over het Deltaprogramma 2018.

Downloads:

Wat zijn klimaatbuffers en hoe vergroten ze op integrale wijze de waterveiligheid in Nederland (pdf)

Deelprogramma's:

© Klimaatbuffers 2016
gemaakt door Communicatiebureau de Lynx, Wageningen