adminloginhome iconKlik om in te loggen op het intranetLinkedInengelsevlag

Banjaard

Op verschillende plekken langs de Nederlandse kust speelt het probleem van kustwaarts opdringende geulen. De kustveiligheid komt hierdoor in het geding. Dit probleem speelt onder andere bij polder de Banjaard in Zeeland. De oorspronkelijke oplossing van dit probleem is continu suppleren met zand. Binnen het programma Building with Nature is een andere oplossing voor het bovengenoemde probleem bedacht, met modelberekeningen ondersteunt door Deltares.

Met minder zand meer effect

De essentie van deze oplossing is te zorgen dat de geul ondieper wordt en de zandbank de geul niet meer tegen de kust aandrukt. In dit ontwerp wordt dit bewerkstelligd door aan het begin en aan het einde van de geul suppleties van beperkte omvang (elk circa 1 miljoen m3) aan te brengen. Het zand daarvoor wordt gewonnen aan de zeewaartse kant van de zandbank. Door de lagere stroomsnelheden in de Schaar van de Onrust zal hier sedimentatie optreden en de stroming verder afnemen. Het natuurlijke proces, het opschuiven van de zandplaat richting de kust, zal daarmee versneld worden.

Met deze beperkte ingreep wordt met natuurlijke processen een grote hoeveelheid zand versneld naar de kust gehaald. De bijbehorende tijdschaal (jaren tot decennia) heeft als voordeel dat de levende natuur dit kan bijhouden. Deze tijdschaal is hier acceptabel omdat er geen urgent probleem is. Mochten er toch problemen ontstaan met de handhaving van de basiskustlijn, dan kan een beperkte extra strandsuppletie aangebracht worden.

Mosselgroynes

Een alternatief voor geulwandsuppletie zou het plaatsen van mosselgroynes kunnen zijn. Deze bestaan uit palen met daartussen hangende netten waaraan zich mosselen kunnen vestigen. Dergelijke constructies leiden tot plaatselijke stroomvertraging waardoor verder landwaarts uitschuren van de geul wordt vertraagd, of zelfs gestopt.

Ook zouden mosselgroynes verplaatst kunnen worden of uitgebreid, zodanig dat de geul telkens verder zeewaarts opschuift. Tijdelijk minder goed functioneren van de constructie heeft geen directe gevolgen voor de veiligheid, zodat het systeem mogelijk op commerciƫle basis door de mosselsector kan worden geƫxploiteerd. De mosselgroynes filteren bovendien water en leveren een bijdrage aan de waterkwaliteit.

© Klimaatbuffers 2016
gemaakt door Communicatiebureau de Lynx, Wageningen