adminloginhome iconKlik om in te loggen op het intranetLinkedInengelsevlag

Afsluitdijk

De versterking van de Afsluitdijk was in de ogen van velen hèt project om de gedachte van natuurlijke klimaatbuffering toe te passen. Vanuit het klimaatbuffer idee ontstond een integrale visie, waarin veiligheid, waterberging en natuur elkaar versterkten. Centraal stond het slechten van de harde fysieke en chemische grens die de Afsluitdijk vormt.

Harde grens toch een weinig verzacht

Eind 2009 werd duidelijk dat van de oorspronkelijk plannen voor een integrale aanpak van de versterking van de Afsluitdijk steeds meer werd afgeweken. Er kwamen basisvarianten en op het oorspronkelijk beschikbare budget werd steeds meer bezuinigd. Daarmee werd een tendens ingezet, waarin eigenlijk weer werd teruggevallen op klassieke dijkenbouw. Er was een strategisch lobby voor nodig om dit te keren.
Het is voor een deel gelukt om de gedachte van natuurlijke klimaatbuffering in de Rijksstructuurvisie (RSV) op te nemen. Daar is gekozen is voor een overslag-bestendige dijk. Het feit dat is afgezien van een betonnen schild, mag gezien worden als een succes voor het idee van natuurlijke klimaatbuffering.

Onzekere toekomst

Helaas is het integrale karakter van de dijkversterking losgelaten en spreekt men in de RSV over ambities. Binnen de ambitie voor natuur is ruimte gecreëerd voor natuurlijke klimaatbuffers maar dit zijn geen concrete acties en financiering voor deze ambities ontbreekt dan ook.

© Klimaatbuffers 2016
gemaakt door Communicatiebureau de Lynx, Wageningen